czwartek, 28 sierpnia 2014

Scrap'n'Skill - Layout bałaganiarski | Disorganized layout for Scrap'n'Skill

Jakiś czas temu w Scrap'n'Skill odbyło się pierwsze wyzwanie, w dodatku moje i naszym głównym zadaniem było stworzenie bałaganiarskiego layoutu. To zadanie nie było dla mnie trudne, chociaż przyznam, że zawsze staram się porządkować nadmiernie zawartość dodatków w pracach i to jest największy problem. Zastanawiam się czy wyjdzie czy nie, bez możliwości twórczego wyzwolenia.
Tutaj jednak pozwoliłam sobie na szaleństwo bez obawy o efekt końcowy. 

Some time ago at Scrap'n'Skill blog  first challenge took place, as well my and creating the disorganized layout was our main task. This task wasn't difficult for me, although I will admit that I always try to organize the contents of embellish excessively at works and it is a biggest problem.
Here however I let myself the frenzy without anxiety about the final effec
t.

Zaczęłam od przygotowania papieru, akurat był pod ręką 7 dots. Obejrzałam go sobie z każdej strony i zaczęłam myśleć nad kompozycją. Wyciełam kilka pasków uniwersalnego przylepca tkaninowego (plaster) i przykleiłam po rogach w orientacji poziomej do papieru. Następnie wzięłam gesso i zagruntowałam główną część pracy. Potem przy pomocy tuszu zielonego odcisnęłam wzór maski. Przy pomocy wody i tuszu zielonego distressa, który odbiłam na bloczku odcisnęłam "plamy" na mojej pracy. Dodałam stemple cyfrowe. Wzięłam starą pocztówkę z Reserved, którą miałam pod ręką i zaczęłam szukać dla niej miejsca w pracy. Gdy znalazłam, została przyklejona, dołożyłam różowy napis "The best things in life are free. Or at least 50 % off"

I started by preparing paper, I chose 7 dots studio paper which I had to hand.  I examined him for myself from every side and I started thinking about the composition. I cut out a few belts of the universal fabric sticking plaster and I stuck around horns in the landscape orientation to paper. Next I took gesso and I grounded the main part of the work. Then with the help of green ink I impressed the model of the grimace. With the help of water and green ink distress I impressed "stains" on my work. I added stamps with numbers. I took the old postcard from Reserved which I had to hand and I started searching for her for the place at the work. When I found, was stuck, I added the pink inscription "The best things in life are free. Or at least 50 % off ".

Dodałam die-cut "Free" od 7 dots studio na górę i napisy wykrojnikowe + kawałki taśmy i przylepca tkaninowego z apteki. Potem pobrudziłam jeszcze pracę wodą i tuszem odciskując go przy pomocy bloczka akrylowego. Dodałam napis i naklejkę "With all my heart". Dodałam elementy rysunkowe i w pewnych miejscach trochę mgiełek i tuszu żółtego.

I added die-cut "Free" from 7 dots studio up and some words + pieces of the tape and the fabric sticking plaster from the pharmacy. Then I still soiled the work with water and ink with the help of the acrylic block. I added the inscription and the sticker "With all my heart". I added drawing elements and in certain places of a bit of mists and yellow ink. Image and video hosting by TinyPic

1 komentarz:

  1. Wow totalne szaleństwo! :D Żałuje, że ja nie umiem robić LO'sów..

    OdpowiedzUsuń

Dziekuję za miłe słowo :)!
---
Thanks for your comment!

WAŻNE!

Zamieszczone na tym blogu zdjęcia są mojego autorstwa, jak również prace, które tworzę. Jeśli tak nie jest - wyraźnie to zaznaczam.
Wszystkie zdjęcia oraz wytwory chronione są prawem autorskim.

Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek kopiowanie tych zdjęć lub pomysłów.

Archiwum bloga

Szukaj na tym blogu